Chuyện tình 6 năm

Chuyện tình 6 năm

TapChiCongSo.Vn-Ai cũng nói yêu nhau thời sinh viên chắc chắn không đến được với nhau. Nhưng chúng tôi đã làm được điều đó.

Bạn Trần Nguyễn Tú Nguyên chia sẻ: Kết hôn không phải là happy ending, chỉ là khép chuyện tình lãng mạn để mở rộng cánh cổng cho một câu chuyện nghiêm túc. Ai cũng nói yêu nhau thời sinh viên chắc chắn không đến được với nhau. Nhưng chúng tôi đã làm được điều đó. 6 năm và mãi mãi, hãy tin rằng “không có gì là không thể ”

chuyen-tinh-6-nam-1

chuyen-tinh-6-nam-5

chuyen-tinh-6-nam-2

chuyen-tinh-6-nam-3

chuyen-tinh-6-nam-4

chuyen-tinh-6-nam-6

chuyen-tinh-6-nam-7

chuyen-tinh-6-nam-8

chuyen-tinh-6-nam-9

chuyen-tinh-6-nam-10

chuyen-tinh-6-nam-11

chuyen-tinh-6-nam-12

chuyen-tinh-6-nam-13

chuyen-tinh-6-nam-14

chuyen-tinh-6-nam-15

chuyen-tinh-6-nam-16

chuyen-tinh-6-nam-17

chuyen-tinh-6-nam-18

chuyen-tinh-6-nam-19

chuyen-tinh-6-nam-20

 

chuyen-tinh-6-nam-22

chuyen-tinh-6-nam-23

chuyen-tinh-6-nam-24

chuyen-tinh-6-nam-25

 

Theo NgôiSao