Bước ngoặt

Bước ngoặt

TapChiCongSo.Vn-Và chồng sẽ che chở cho vợ bé nhỏ bằng những gì tốt đẹp nhất chồng có thể.

Bạn Nguyễn Thế Duy chia sẻ: “Ngồi vững vàng vợ bé nhỏ nhé, giờ đây vợ sẽ là người ôm sau lưng chồng thật chặt trên mọi con đường! Và chồng sẽ che chở cho vợ bé nhỏ bằng những gì tốt đẹp nhất chồng có thể”.

buoc-ngoat-1

buoc-ngoat-2

buoc-ngoat-3

buoc-ngoat-4

buoc-ngoat-5

buoc-ngoat-6

buoc-ngoat-7

buoc-ngoat-8

buoc-ngoat-9

buoc-ngoat-10

buoc-ngoat-11

buoc-ngoat-12

buoc-ngoat-13

buoc-ngoat-14

buoc-ngoat-15

buoc-ngoat-16

buoc-ngoat-17

buoc-ngoat-18

buoc-ngoat-19

buoc-ngoat-20

buoc-ngoat-21

 

Theo Ngôi Sao