Đàn bà vượng phu ích tử

Đàn bà vượng phu ích tử

July 20, 2015 admin 0

TapChiCongSo.Vn – Xem tướng phụ nữ: “Vượng phu ích tử” – tướng tốt cho chồng, con. Đặc điểm của tướng đàn bà vương phu về […]

13 Bộ Vị Quan Trọng

13 Bộ Vị Quan Trọng

July 2, 2015 admin 0

TapChiCongSo.Vn – Trong phép xem tướng khuôn mặt, người ta chia khuôn mặt thành rất nhiều khu vực nhỏ gọi là bộ vị. Thoạt đầu, […]