Vì sao Warren Buffett giàu

Vì sao Warren Buffett giàu?

TapChiCongSo.Vn - Warren Buffett nói trong cơ thể ông có “gen may mắn” và cho rằng may mắn đóng vai trò quan trọng trong cuộc...