Cách bày tượng Phật trong nhà

Cách bày tượng Phật trong nhà

TapChiCongSo.Vn-Đức Phật đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Tuy nhiên, khi bày tượng Phật trong nhà để cầu...